ENTITATS

participants de "cereals de mallorca"

L'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA) té com a objectiu el foment i la promoció de la producció agrària ecològica. És per això que es va constituir al 2006 i continua fent feina en aquest sentit. APAEMA fa assessorament tècnic a pagesos/es, organitza cursos i jornades de formació, coordina fires, promou nous mercats, etc. però sobretot crea xarxa entre les persones vinculades amb l'agricultura i ramaderia ecològiques.  Compta amb 240 socis. 

Més info a  www.apaema.net o bé entrant al nostre Facebook i Twitter.

L'Associació de Varietats Locals és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal fomentar la sembra i coneixement de les varietats tradicionals de les Illes Balears. Compte amb uns 130 socis els quals són majoritàriament pagesos, però també hi ha perfils tècnics i simpatitzants. Actualment, du a terme projectes de multiplicació de llavor i difusió, així com sel·lecció i recuperació de varietats i la posada en valor dels coneixemets associats a elles.  

 

Trobaràs tot sobre nosaltres a www.varietatslocals.org

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és l'entitat que certifica la producció, elaboració i transformació ecològica a les Illes Balears. És una entitat semi-pública, constituïda per un cos de tècnics inspectors i governada per una junta directiva que es tria per assemblea de titulars de finques o indústries inscrites.  A finals de 2015, l'entitat comptava en prop de 800 operadors inscrits i 30.000 hectàrees. Actualment té la seu a Porreres.


Més info a www.cbpae.org

col·laboradores

L'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) és un ent adjunt de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Els objectius principals de l'IRFAP són, d'una banda, promoure i coordinar les activitats de recerca, de formació i d'experimentació en els àmbits agrari i pesquer i, de l'altra, transferir els resultats d'aquestes activitats al sector primari. Més info a irfap.caib.es

Slow Food Illes Balears està configurada per un grup heterogéni de persones de distintes competències amb una estreta vinculació amb l'aliment: pagesos, pescadors, forners, productors artesans, agrònoms, científics, cuiners, creatius, educadors, periodistes, documentalistes, etc. tot això amb el denominador en comú: són consumidors responsables. 

Tota la informació a www.slowfoodib.org