xeixa

fonts escrites

"És el tipus de blat més apreciat a Mallorca, el que supera a tots quant a la finor i blancor de la farina. Es fa servir per fer pa, ensaÏmades i, en general, tota mena de pastissos fins. És la varietat actual que ha donat fama al blat de les Balears. Hom reconeix la seva superioritat, tant a l'illa com als mercats de la península, pagant-lo de 6 a 12 reals més car, fins i tot de vegades per damunt d'això, que les altres classes de blat. El seu conreu està molt estès a l'illa; hi ha municipis, com els de Santanyí i Campos, on la xeixa forma la principal rama de l'agricultura. Si prenem el pes mitjà per a les diferents classes de xeixa, el de 139 lliures per quartera, que correspon a uns 80,382 quilograms per hectòlitre, tendrem el següent resultat de farina: 60 lliures de farina de primera classe, 36 lliures de farina de segona classe i 19 lliures de segó." (HABSBURG-LORENA, 1897).

 

ROKSETH (1923) diu: "Cal mencionar la xeixa, que a Mallorca no es considera un blat. Aquesta es distingeix, en efecte, per la seva espiga llarga, esmolada, prima i clara, amb un gra petit. El seu rendiment és molt més baix que el blat, però la qualitat del gra és superior a qualsevol varietat de blat. No és exigent pel que fa a la terra de cultiu i se sol conrear en sòls pobres, on el blat mateix no funcionaria. A Santanyí la xeixa regna gairebé en exclusivitat. És el trigo candeal dels castellans. Originàriament, a Mallorca, no és coneixeia altra varietat que l'arestada, però recentment s'ha introduït la varietat sense barbes anomenada xeixa meca, a Santanyí, o bé xeixa escovada, a Manacor, Vilafranca, Llucmajor, Porreres i Sant Joan; o xeixa tosa, a Manacor. Hi ha també les varietats xeixa roveiona, anomenada així a Sant Joan, i la xeixa mollar, al mateix municipi."

 

 

"Blat de bona qualitat, que fa la farina blanca i més saborosa que la del blat ordinari; cast. trigo candeal . (ALCOVER, 1941)

fonts orals

Joan Gomila diu: "A Montuïri no es feia xeixa. Les partides de xeixa que arribaven al seu molí eren petites i molien aquest blat abans de les festivitats. S'utilitzava bàsicament per fer coques i ensaïmades. Es feia molt bé per Llucmajor, Santanyi i Ses Salines on les terres eren primes. En el procés de molturació la xeixa no es banyava ja que era molt “grassa”. Aquest motiu tècnic provocava que no es podia moldre conjuntament amb els altres blats. També es diferenciava dels altres blats, en el procés de molturació, perquè no la passaven pels “sernadors” dels molins perquè ho “empapava” tot, la gent la passava per un sedàs a casa seva." 

 

Joan Gomila diu: "La xeixa fa una farina molt bona. La xeixa la molien tota sola per coques. El KGM va com a màxim a un 25% de segó i la xeixa va com a mínim a un 40% de segó. Això els era igual als pagesos perquè el segó el donaven als porcs. A nivell comercial no interessava la xeixa perquè el rendiment era baix."

 

Tomeu Cerdà diu: "En feien les coques de Nadal. Té més força que el blat xeixa. Sembrada dins terres magres."

 

Andreu Vidal diu: "Sembràvem xeixa perquè fa el pa molt bo i un temps anava cara. De la xeixa baratàvem la llavor cada any, que no sempre fos la mateixa. Un any fèiem xeixa, l’any de davant xeixa, faves, xeixa i restoble de xeixa. També fèiem 'bestall' (mestall) de xeixa amb un poc d’ordi. Fèiem retre el pa, i llavors que si la xeixa no partia bé, l’ordi per ventura si."

 

Toni Vadell diu: "Blat no en fèiem perquè aquí la terra és prima i el blat vol terra bona. Fèiem xeixa dins el guaret de faves. Hi mesclàvem un poc d’ordi, perquè l’ordi no és rovellós i així la xeixa es defensa més, no agafa rovell. El segon any hi sembràvem blat esparrall, que fa un granet que s'assembla molt a la xeixa. La favera deixa molta 'llacor' i llavors el mestall de blat i ordi sempre se feia molt bo. El restoblat el fèiem un poc més ordiós. Llavors el porgàvem."

 

Joan Grimalt diu: "La xeixa per aquí no se fa bé, va més bé de cap a Santanyí i Ses Salines."

 

Joan Sastre diu: "La xeixa sobretot es sembrava a Santanyí, Ses Salines i aquell redol. Trob que és la que fa el pa més bo de tots."

recursos

Sense imatges.