blat

valencià roig

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum apulicum, d'espiga curta i ampla, amb aresta quasi llises i negres als dos terços. Gra de color àmbar melat. Blat productiu però mala qualitat panificadora.

fonts orals

Joan Gomila diu: "Farina de poca qualitat però era un blat molt productiu. Era més dur per moldre. Es va deixar de fer abans que ells instal·lassin el molí de cilindres. Es mal de segar ja que la palla és més troncosa."

recursos

Sense imatges.