blat

valencià de gra vermell

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum africanum, de talla alta i molta cerositat en verd. Tija gruixuda i espiga estreta i fusiforme, curta, amb arestes quasi llises, negres en dos terços. Gra de color vermell obscur. Mala qualitat panificadora.

fonts orals

No citat.

recursos

Sense imatges.