blat

valencià de canya buida

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum leucomelam, de talla mitja, espiga curta però ampla, oblonga, de secció quadrada. Arestes quasi suaus i negres a una part. Poc guaix, mala qualitat panificadora, entra ràpidament a la maduresa, 43 dies. 

fonts orals

No citat.

recursos

Sense imatges.