blat

pula

fonts escrites

No descrit.

fonts orals

Joan Grimalt diu: "Un que va anar molt bé, però just uns anys és el blat pula."

  

Citat per Miquel de Son Fang.

recursos

Sense imatges.