blat

pillo

fonts escrites

No descrit.

fonts orals

Joan Gomila diu: "Era un blat que feia la farina molt bona però si l'any venia malament feia pocs quilograms de producció. La producció oscil·lava molt depenen de l'any i era un problema. Els pagesos es decantaven pel blat barba i el blat mort perquè són molt més regulars."

  

Citat per Joan Sastre.

recursos

Sense imatges.