blat

mollar de gra vermell

fonts escrites

 

GADEA (1954) diu: Triticum durum africanum, de talla alta i verd obscur quan és tendre, amb molta cerositat. Tija fina i macisa. Espiga densa i oblonga, amb gra de color vermell obscur, allargat. Mitjana qualitat panificadora.

 

"Té la canya gruixada, l'espiga gruixada i curta, el gra blanc, retent i molt fi (Mall.). Hi ha la varietat mollar blanc, que té la canya buida i l'aresta negrosa, i la mollar negre, amb la canya plena i l'aresta molt negra ." (ALCOVER, 1897).

fonts orals

No citat.

recursos

Sense imatges.