blat

mamento argelí

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum hordeiforme, varietat de talla alta amb espigues inclinades quan són madures, laxes i fusiformes, amb arestes mitjanament aspres. Gra llarg. Poc guaix i mala qualitat panificadora.

fonts orals

No citat.

recursos

mamento argelí
mamento argelí