blat

grec

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum turgidum gentile, de cicle hivernal, rastrer i talla alta. Tija macisa. Espiga pèndula, ampla i oblonga, amb arestes aspres. Gra de color obscur, curt i farinós. Productiu però de mala qualitat panificadora. Amb el mateix nom exsiteix un altre blat que només es diferencia d'aquest per la tija semi buida, fulla superior penjant i gluma amb nervi secundari.

fonts orals

No citat.

recursos


greg
greg