blat

Garronsona

fonts escrites

No descrit.

fonts orals

Joan Gomila diu: "A Montuïri es sembrava a terres primes. El blat era menys productiu però la farina tenia més força."

 

Tomeu Cerdà diu: "Es el que tendeix a produïr més esparrall. Es transformava amb una espiga petita de 3 ò 4 grans."

 

Citat per Joan Sastre.

recursos

garronsona
garronsona