blat

FLORENCI AURORA

Aquest blat no és de varietat local. És un dels primers híbrids que va arribar a Mallorca des de Mèxic. No obstant s'ha adaptat a les condicions climatològiques de Mallorca i ha perdut la seva capacitat degenerativa.

fonts escrites

No citat.


fonts orals

No descrit.

recursos

florenci aurora
florenci aurora