blat

de lEs pastores o pastora

fonts escrites

"Aquest s'ha introduït a Mallorca només fa uns anys; és molt blanc i molt apropiat per fer un pa de primera. Se'n treuen collites importants i la palla és també de les millors." (HABSBURG-LORENA, 1897).

  

ROKSETH (1923) diu: "Blat pastora anomenat a Manacor (de ses pastores a Llucmajor). Molt fi, servia per fer sopes de pa. Espiga rotja."

fonts orals

No citat.

recursos

Sense imatges.