blat

campaneret

fonts escrites

No descrit.

fonts orals

Joan Gelabert i Rafel Noguera diuen: "No és el mateix que la xeixa, tot i que hi hagi gent que diu que sí. L'espiga és més compacte, les arestes estan més pentinades que el blat xeixa, el gra es més rodó i fa una miqueta de blanc (com més granat és, més es veu la taca blanca). L'altura de les plantes és menor que la del blat xeixa. Aguanta més la sequedat i es pot sembrar a terres més primes i amb menys pluviometria. En els anys bons es jeu degut a que la canya és més prima i es fa més alt i no pot soportar el pes de l'espiga. Dins terres bones la xeixa ret més que el campanaret. El campanaret no és tan productiu però sofreix millor la sequedat. La farina que fa és de força. Es va deixar de cultivar perquè té bastants problemes de “negreó”, és poc productiu, mal de segar perquè deixa molt de gra fora separar-lo de la clovella (espigada). A diferència d'altres tot hi que el sembris primerenc no espiga fins que arriba el temps de granar".

recursos

Sense imatges.