blat

xeixa

fonts escrites

ROKSETH (1954) diu: També a Santa Margalida, un cereal de gran qualitat, molt bo, "que no era ni blat ni xeixa.

fonts orals

Joan Gelabert i Rafel Noguera diuen: "L'aresta és més curta, ample i despentinada. Es sembra a terres més bones que el campaneret." 

 

Tomeu Cerdà diu: "No es el mateix que la xeixa. L'espiga és més llarga que la xeixa. Clara de grans. La serra és agullonada, mal garbada. Es sembrava per donar més força a la farina de pa i també per fer coques."

  

Citat per Joan Sastre.

recursos

Sense imatges.