blat

barba

fonts escrites

ROKSETH (1923) diu: Anomenat a Manacor, Llucmajor, Porreres, Montuïri, Sant Joan; era el que es sembrava més per aquell temps. Dónava grans rendiments (retia molt, com assenyala l'autor) però la qualitat del gra era més aviat comuna.

 

GADEA (1954) diu: Triticum durum leucomelam, també de port erecte i talla mitja, amb espiga molt cerosa quan és verda. Tija gruixada i macissa. Arestes quasi llises al tacte i negres als seus dos terços inferiors. Gra de color àmbar melat. Mala qualitat panificadora.

 

"És d'espiga grossa i gruixada i de gra blan, molt retent, però fa el pa molt fluix i clivellat (Mall.) " (ALCOVER, 1941).

fonts orals

Joan Gomila diu: "Necessita més fertilització i terres més bones. No obstant, si es donen aquestes condicions, és més productiu. A Montuïri es sembrava més blat barba degut a les bones terres de la zona".

 

Citat per Miquel "de Son Fang".

recursos


barba
barba