blat

barba vellós

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum africanum, de talla alta i de molta cerositat en verd. Tija fina i semi buida. Espiga semi erecte a la maduresa, curta i fusiforme, amb els dos terços d'aresta de color negra. Gra vermell obscur. Mitjana qualitat panificable.

fonts orals

No anomenat.

recursos

Sense imatges.