blat

ALEMAN VELLÓS

fonts escrites

GADEA (1954) diu: Triticum durum apulicum, de talla alta i cerosa en verd. Tija gruixada i semi buida. Espiga mitjana oblonga, amb arestes negres als dos terços inferiors. Gra de color àmbar clar. Mala qualitat panificadora.

fonts orals

No anomenat.

recursosFont: VILÀ BARBOSA, G. (2010).