blat

ALEMAN o de la maina

fonts escrites

No descrit.

fonts orals

Tomeu Cerdà diu: "El blat alemany pot ser que sigui el que a Pollença diuen de la maina. Hi ha una dita que que diu: “Déu mos do la maina”. Es deia fent el senyal de la creu damunt el caramull de gra, quan s'havia batut a l'era. Té l'espiga grossa i quan es bat no fa tanta espigada. El primer any el rendiment va ser de a partir d'un kilo sembrat en va recollir 18. I dels 18 kilos sembrats en va collir 138 ja que l'any va ser més dolent".

recursos

Sense imatges.