blat

ALEMAN BLANC

fonts escrites

GADEA (1930) diu: Triticum durum erythromelam, talla mitja i molt cerosa quan és verda. Espiga inclinada quan és madura, de grandària mitjana, oblonga amb arestes aspres i negres. També té mala qualitat per fer pa.

fonts orals

No anomenat.

recursos


Font: VILÀ BARBOSA, G. (2010). 

aleman blanc