ELS BLATS

aleman blanc

aleman de gra roig

aleman vellós

aleman o de la maina

argelí


barba

barba blanc

barba vellós

blanc

blancal


"blanquillo velloso"

cabot

campaneret

carabassot

carretó


coll de rossí

del miracle

de la carabasseta

de les argiles

de les pastores o pastora


de s'eriçó

escandial

"escaña"

esparrall

fideuer


florenci aurora

garronsona

greg

mamento

mamento argelí


mollar

mollar de gra blanc

mollar de gra vermell

"moreno" o menut

moro


mort

mort blanc

(blat) ordi

pelut

pillo


pintat

porrerí

pula

retent

roig


rovelló

somerí

tabaquer

trobat

valencià blanc


valencià de canya buida

valencià de gra vermell

valencià roig

valencià gros

valencià petit


(blat) xeixa

xeixa

xeixa blanc

xeixa candeal

xeixa escolada o escoada


xeixa mallorquina

xeixa roja

xeixa tosa